Tư vấn thương hiệu DMAgroup

Tư vấn thương hiệu taị DMAgroup bao gồm: tư vấn chiến lược thương hiệu, tư vấn tái định vị thương hiệu, tư vấn mở rộng thương hiệu, tư vấn ra mắt thương hiệu, tư vấn xây dựng quy chế thương hiệu..

Xây dựng quy chế thương hiệu

Phương pháp mà bạn vạch ra để biến một sản phẩm, dịch vụ có thể trở thành một thứ gì đó có dấu ấn độc quyền riêng

Tư vấn tái định vị thương hiệu

Tái định vị thương hiệu là việc mà doanh nghiệp làm mới hình ảnh thương hiệu của mình trong mắt của khách hàng.

Tư vấn mở rộng thương hiệu

Sử dụng một thương hiệu nổi tiếng cho một sản phẩm mới thuộc ngành hàng khác, yêu cầu thương hiệu mẹ phải chắc.

Tư vấn ra mắt thương hiệu

Ra mắt thương hiệu mới là công việc không hề dễ dàng, đặt biệt là phương án truyền thông phải thật hiệu quả.

Xây dựng quy chế thương hiệu

Tư vấn xây dựng quy chế thương hiệu là việc tư vấn và định hướng một cách chính xác nhất nhu cầu của doanh nghiệp của bạn. 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI