Tư vấn thương hiệu DMAgroup

Tư vấn thương hiệu taị DMAgroup bao gồm: tư vấn chiến lược thương hiệu, tư vấn tái định vị thương hiệu, tư vấn mở rộng thương hiệu, tư vấn ra mắt thương hiệu, tư vấn xây dựng quy chế thương hiệu..

Chiến lược thương hiệu

“Chiến lượng thương hiệu” là gì? Theo định nghĩa ngắn gọn thì nó là toàn bộ một quy trình, công cụ và những phương pháp mà bạn vạch ra để biến một sản phẩm, dịch vụ có thể trở thành một thứ gì đó có dấu ấn độc quyền riêng, chiếm nhiều cảm xúc và sự quan tâm của khách hàng dành cho nó.

Tái dịnh vị thương hiệu

Tái định vị thương hiệu là việc mà doanh nghiệp làm mới hình ảnh thương hiệu của mình trong mắt của khách hàng. Điều này góp phần thổi một nguồn sức sống mới vào thương hiệu của bạn, nhằm đáp ứng và thích nghi với những thay đổi của thị trường cũng như yêu cầu hiện tại của người tiêu dùng

Mở rộng thương hiệu

Mở rộng thương hiệu được định nghĩa một cách dễ hiểu đó là chiến lược tiếp thị mà doanh nghiệp sử dụng một thương hiệu nổi tiếng mà mình đã có cho một sản phẩm mới thuộc ngành hàng khác, Muốn mở rộng thương hiệu, yêu cầu thương hiệu mẹ của bạn phải thật vững chắc.

Ra mắt thương hiệu

Ra mắt thương hiệu mới là công việc không hề dễ dàng, đặt biệt là phương án truyền thông phải thật hiệu quả. Chính vì hiểu được những khó khăn này mà các chuyên gia của DMA Group sẽ đưa ra những phương án tối ưu và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Xây dựng quy chế thương hiệu

Tư vấn xây dựng quy chế thương hiệu là việc mà DMA Group sẽ tư vấn và định hướng một cách chính xác nhất nhu cầu của doanh nghiệp của bạn. Các tư vấn của chúng tôi dựa trên quy định liên quan của pháp luật và các yếu tố nội tại của doanh nghiệp